Nauczyciele wychowawcy

  Klasa 1a  mgr Izabela Famuła-Lenczkiewicz
  Klasa 1b  mgr Anna Plonka
 
  Klasa 2a  mgr Katarzyna Małek
  Klasa 2b  mgr Barbara Jonek
 
  Klasa 4a  mgr Anna Świtek 
  Klasa 4b  mgr Grażyna Gerhards
 
  Klasa 5a  mgr Karina Płotkowska 
  Klasa 5b  mgr Adriana Wręczycka
 
  Klasa 7a  mgr Bożena Włodarczyk
  Klasa 7b  mgr Ewa Bok
 
  Klasa 8a  mgr Beata Borowik
  Klasa 8b  mgr Marlena Dudek-Piskorz
 
  Klasa 3a  mgr Ewa Wochnik
  Klasa 3b  mgr Aleksandra Hepner-Zając
  Klasa 3c  mgr Joanna Brodowy
  Klasa 3d  mgr Katarzyna Małek