Samorząd Uczniowski
Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 są:


Izabela Famuła-Lenczkiewicz

Marlena Dudek-Piskorz