Samorząd Uczniowski
Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 są:
Izabela Famuła-Lenczkiewicz i Marlena Dudek-Piskorz.