Samorząd Uczniowski
Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 są:


Sebastian Mikołajczyk

Adam Ślęzak