Planowane terminy wywiadówek i spotkań z rodzicami


 

LP

data

godzina

Rodzaj spotkania

1

12.09.2017r.

17.00-18.30

Wywiadówki dla rodziców

2

17.10.2017r.

17.00-18.00

Konsultacje dla rodziców

3

14.11.2017r.

17.00-18.00

Konsultacje dla rodziców

4

12.12.2017r.

17.00-18.30

Wywiadówki dla rodziców – informacje o zagrożeniach

5

16.01.2018r.

17.00-18.00

Konsultacje dla rodziców

6

06.03.2018r.

17.00-18.00

Konsultacje dla rodziców

7

24.04.2018r.

17.00-18.00

Konsultacje dla rodziców

8

22.05.2018r.

17.00-18.30

Wywiadówki dla rodziców – informacje o zagrożeniach

 

LP

data

Ważne terminy dotyczące organizacji roku szkolnego

1

11.12.2017r.

Termin wystawienia przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

2

09.01.2018r.

Termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

3

21.05.2018r.

Termin wystawienia przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych

4

15.06.2018r.

Termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych

5

19 i 20.06.2018r.

Drukowanie świadectw

 

LP

data

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

1

02.11.2017r

Szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze
w godzinach 6:30- 16:30.
Rodzice deklarują obecność dziecka na zajęciach u wychowawcy klasy
w terminie do 2 dni przed wyznaczonym dniem wolnym.
 

2

03.11.2017r.

3

18-20.04.2018r.

4

30.04.2018r.

5

02.05.2018r.

6

04.05.2018r.