TERMINY REKRUTACJI 2018/2019
do klas I publicznych szkół podstawowych w Lublińcu

Lp. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie zgłoszeń (dotyczy dzieci z obwodu) 5- 16 marca 2018 7 - 11 maja 2018r.
2. Składanie wniosków (dotyczy dzieci spoza obwodu) 21 - 27 marca 2018 14 - 18 maja 2018r.
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 28 marca 2018
o godz. 14:00
22 maja 2018
o godz. 14:00
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych wraz z informacją o wolnych miejscach 29 marca 2018
o godz. 14:00
22 maja 2018
o godz. 14:00
5. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
6. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
8. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej


DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

  • PROJEKT DOSTOSOWANIA BUDYNKU

               

                 HOL                        KLASA ŻÓŁTA                   KLASA ZIELONA          KLASA POMARAŃCZOWA      

Projekt wykonała Firma "ABAKUS" K. Bochnia