Ubezpieczenie uczniów


Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży

EDU PLUS

Polisa seria EDU-A/P numer 061911

Jak zgłosić szkodę? (załacznik 1)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (załacznik 2)

Tabela norm (załacznik 3)

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS (załacznik 4)

Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego EDU PLUS (załacznik 5)