Ubezpieczenie uczniów


Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży

Colonnade Insurance S.A.

Polisa nr 4212100006

Informacje o ubezpieczeniu (załacznik 1)

Warunki ubezpieczenia (załacznik 2)

Zasady zgłaszania i likwidacji szkód (załacznik 3)