Nauczanie języka niemieckiego
jako języka mniejszości narodowej


Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata”
L. WittgensteinNauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu rozpoczęło się we wrześniu 2014 roku. Naukę podjęło 30 uczniów. Zajęcia odbywają się w małych grupach. Nauczyciele realizują program autorski : „Deutsch- so interessant. Nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej dla klas I-III gimnazjum” , którego podstawowym założeniem jest rozbudzenie zainteresowań uczniów oraz ich otwarcie na kulturę i historię Niemiec i krajów niemieckojęzycznych przy jednoczesnej intensywnej nauce języka niemieckiego oraz podnoszeniu kompetencji językowych. Program przewidziany jest na 3 godziny tygodniowo w klasie pierwszej i trzeciej oraz 4 godziny tygodniowo w klasie drugiej w trzyletnim cyklu kształcenia na III etapie edukacyjnym. Program dotyczy pracy z uczniami rozpoczynającymi naukę języka niemieckiego w gimnazjum oraz kontynuującymi naukę rozpoczętą na wcześniejszym etapie edukacyjnym. Ze względu na różny stopień zaawansowania uczniów, program zakłada indywidualizację zajęć.

Uczniowie kształcą swoje umiejętności w zakresie słuchania, czytania ze zrozumieniem, mówienia, pisania oraz zdobywają wiedzę w zakresie realioznawstwa.

W roku szkolnym 2014/2015, który zaingurował nauczanie języka mniejszości narodowej w naszym gimnazjum, uczniowie mieli okazję uczestniczyć w projektach i wycieczkach, które korelowały z programem nauczania i pozwoliły na aktywną i ciekawą naukę języka niemieckiego .

Warsztaty językowe Deutschwagentour. Projekt ten realizowany jest przez Instytut Goethego w Polsce, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Niemiecką Centralę Wymiany akademickiej oraz innych partnerów.

Wykłady i pokazy filmowe w Bibliotece Austriackiej

Wycieczka do Drezna połączona ze zwiedzaniem miasta i pobytem na Kiermaszu Bożonarodzeniowym

Spotkanie kolędowe i przedstawienie w języku niemieckim przygotowane pod kierunkiem nauczycieli dla DFK Lubliniec

Warsztaty językowe na Uniwersytecie Opolskim poprowadzone przez studentów pod kierunkiem p. dr Marioli Majnusz-Stadnik oraz wykład poświęcony wzajemnemu przenikaniu się języków polskiego i niemieckiego na przestrzeni wieków wygłoszony przez p. dr Jarosława Bogackiego

Nawiązanie współpracy z czeskim gimnazjum Gymnasium Velke Mezirici w ramach międzynarodowego projektu Goethe Institut - wymiana doświadczeń nauczycieli języka niemieckiego, nawiązanie listownych przyjaźni pomiędzy uczniami obu szkół. Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie podnoszą bardzo szybko kompetencje językowe w zakresie pisania i komunikacji.

SPOTKANIE POLSKO - DUŃSKIE Zajęcia zostały przeprowadzone przez absolwentkę naszego gimnazjum - Melanie Jaguś, pod kierunkiem nauczycielek języka niemieckiego.

udział uczniów w konkursie „Wer kennt Buxtehude” organizowanym przez Gothe Institut

                                        2

W roku szkolnym 2014/2015 odbyło się wiele konkursów językowych z języka niemieckiego:

Sprachdoktor, Olimpus, Konkurs Bożonarodzeniowy, konkurs na prezentację multimedialną w języku niemieckim, Konkurs Wielkanocny połączony z tradycją szukania czekoladowych jajek w szkolnym ogrodzie, konkurs recytatorski poezji niemieckiej. Uczniowie zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc nauczycieli w przygotowaniu do konkursów.

Serdecznie zachęcamy Szóstoklasistów do podjęcia nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej!


goethe


Nawiązanie współpracy z duńskim gimnazjum Friskolen Skallerup w ramach międzynarodowego projektu koordynowanego przez Goethe Institut.

Pogłębienie współpracy, do projektu dołączyła kolejna grupa uczniów z Danii i z naszego gimnazjum.

Celem projektu jest motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego poprzez stwarzanie możliwości komunikowania się młodzieży obu krajów i rozwijania kompetencji językowych w zakresie pisania.

Realizacja projektu pomaga młodym ludziom w budowaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami z innych krajów, otwiera ich na odmienną kulturę oraz uczy tolerancji i szacunku wobec innych.

Obok rozwijania językowej pasji, młodzież nabywa także umiejętności posługiwania się nowoczesną technologią w celach komunikacyjnych.

Młodzi ludzie mogą się przekonać, że język niemiecki, obok języka angielskiego, jest językiem międzynarodowym, którym można porozumiewać się na świecie.

Obecnie w projekcie ze strony polskiej uczestniczy 11 osób z klas pierwszych oraz 13 osób z klas drugich, ze strony duńskiej są to 34 osoby.

Z okazji wspomnienia Św. Marcina, dnia 25.11.2015 nasi gimnazjaliści z klasy 2b oraz 2d, pod kierunkiem nauczycielek p. Marleny Dudek-Piskorz oraz p. Małgorzaty Czaja, przygotowali warsztaty językowe dla swoich młodszych kolegów i koleżanek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu. Spotkanie nosiło tytuł: „Der Martinstag”. W czasie warsztatów wykorzystano m. in. metody aktywizujące angażujące wszystkich uczniów do pracy zespołowej. Przygotowane przez naszych gimnazjalistów piosenki oraz interesująca prezentacja multimedialna ubogaciły spotkanie i urozmaiciły prezentowany materiał.

Na zakończenie spotkania odbył się także króciutki pokaz filmowy w języku niemieckim na temat życia i działalności Św. Marcina. Film był dostosowany do wieku i poziomu językowego uczestników i stanowił element podsumowujący.

Bardzo dziękujemy naszej młodzieży , która sprawdziła się w roli lektorów języka niemieckiego oraz wszystkim uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 1 za aktywny udział w warsztatach. Wszystkie dzieci wspaniale poradziły sobie z przygotowanymi zadaniami.

Serdeczne podziękowania kierujemy również do Pani Barbary Piowczyk oraz Pani Agaty Płuska za współpracę i przygotowanie uczniów do spotkania.Szkolny konkurs realioznawczy o Św. Marcienie - listopad 2015

Z okazji wspomnienia Św. Marcina, w listopadzie 2015 odbył się konkurs realioznawczy z języka niemieckiego. Zadania konkursowe dotyczyły zwyczajów i obrzędów związanych z obchodami Dnia Św. Marcina w krajach niemieckojęzycznych. Cieszymy się, że konkurs wzbudził zainteresowanie młodzieży uczącej się języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Jego celem było oczywiście krzewienie wiedzy z zakresu realioznawstwa, jednak  najbardziej istotnym faktem, który warto podkreślić, jest ciągłe nabywanie kompetencji językowych, poszerzanie słownictwa, stwarzanie okazji do czytania autentycznych niemieckich tekstów, słuchania piosenek, oglądania materiałów filmowych.

vKonkurs „Ostern”

Wiosną 2016 uczniowie języka mniejszości narodowej wzięli udział w kolejnych konkursach. Z okazji Świąt Wielkanocnych przygotowali bardzo ciekawe i pomysłowe krzyżówki w języku niemieckim związane z tradycjami wielkanocnymi w karach niemieckojęzycznych. Jak zawsze, uczniowie zadziwili nas wysokim poziomem prac i kreatywnością. Wyróżnione osoby:
Marysia Kacprzak, klasa 2b
Kasia Seget, klasa 2c
Wojtek Fokczyński, klasa 2b
Nicole Oleś, klasa 2bKonkurs „Frühling”

31 marca 2016 odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski „Frühling”. Uczniowie wybierali utwór o tematyce wiosennej i przygotowali recytację wiersza. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani. Jury wybrało trzech zwycięzców, choć nie było to łatwym zadaniem.
I miejsce zajęła Patrycja Huber z klasy 2b
II miejsce zajęła Nicole Oleś z klasy 2b
III miejsce zdobyła Kasia Seget z klasy 2c


k
Realizacja projektu międzynarodowego „Das Bild der Anderen”.

skalllerup

W czerwcu 2016 zakończył się kolejny etap realizacji międzynarodowego projektu „Das Bild der Anderen” we współpracy z Instytutem Goethego. Uczniowie przez cały rok szkolny poznawali poprzez kontakt mailowy swoich rówieśników ze szkoły Friskollen Skallerup w Danii. Oprócz maili, przygotowywali także krótkie filmy tematyczne. Niektórzy uczniowie z Danii w związku ze zdaniem egzaminów końcowych i przejściem do kolejnego etapu edukacji ukończyli realizację projektu z dniem 22 czerwca – Louise, Julie, Jonas, Jan, Mathilde oraz Eva pożegnali się już z nami. Witamy jednak nowe koleżanki i kolegów, którzy wraz z pozostałymi uczniami z Danii będą współpracować z nami od września. Są to Mikkel, Sofie, William, Maja oraz dwaj chłopcy o imieniu Lasse. Korespondencja w języku niemieckim przyczyniła się do rozwoju kompetencji językowych, kształcenia umiejętności redagowania wypowiedzi pisemnej, zrozumienia i poznania odmiennej kultury. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie i udział w projekcie w roku szkolnym 2015/2016. Mamy nadzieję na owocną współpracę w przyszłym roku szkolnym, a tymczasem witamy wakacje!

summerSPOTKANIE POLSKO - DUŃSKIE
Dnia 6 października, wczesnym rankiem Gimnazjum nr 2 w Lublińcu, odwiedzili fantastyczni goście. Byli to uczniowie z duńskiej szkoły Friskolen Skallerup, którzy przybyli do Lublińca znad Morza Północnego wraz ze swoimi nauczycielami. We współpracy z Goethe Institut obydwie placówki wspólnie realizują od maja 2015 międzynarodowy projekt „Das Bild der Anderen”. Koordynatorkami projektu są nauczycielki języka niemieckiego M. Czaja i M. Dudek-Piskorz. Uczniowie spędzili razem wspaniały dzień - były wspólne tańce, występy artystyczne, zwiedzanie Lublińca i zakupy. Uczniowie mogli lepiej się poznać i sprawdzić swoje umiejętności językowe. Wizyta pozostawiła wiele wzruszeń i radości. Dziękujemy Friskolen Skallerup!!!Polsko-niemiecka wymiana młodzieży
Uczniowie naszej szkoły od czterech lat spotykają się z uczniami Gymnasium "Am Burgwall" w Treuenbrietzen, aby wspólnie pracować nad projektami, pogłębiać wzajemne relacje, przełamywać bariery językowe oraz powszechnie przyjęte stereotypy. Podczas zajęć warsztatowych, dzięki kreatywności i pomysłowości uczestników wymiany, powstaje wiele nowych i efektownych koncepcji oraz planów dotyczących wspólnych działań. Realizacja polsko - niemieckich projektów przyczyniła się znacznie do zwiększenia wśród uczniów motywacji do nauki języków obcych. Uczniowie, pracując nad poszczególnymi zadaniami, poznają jak brać odpowiedzialność za powierzone im zadania oraz pogłębiają umiejętność pracy w zespole. Udział w projekcie pozwala uczestnikom przełamać bariery komunikacyjne w kontaktach z obcokrajowcami, uczy ich otwartości, tolerancji i zrozumienia wobec innych narodowości. Dla nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu stanowi źródło inspiracji i motywacji do dalszego działania.