ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 powitali nowy rok szkolny. Do naszego grona dołączyli pierwszoklasiści, jedna klasa czwarta i dwie klasy siódme. Program artystyczny składał się z dwóch części. Najpierw uczniowie klas młodszych, a następnie uczniowie klas 4-8. Swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Miasta Lublińca - Edward Maniura i Przewodniczący Komisji Edukacji - Adam Richter. Joanna Brodowy, pełniąca obowiązki dyrektora szkoły, życzyła wszystkim udanego roku i samych sukcesów szkolnych. Po częściach oficjalnych uczniowie spotkali się z wychowawcami klas.