Sprzątanie Świata - akcja

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję "Sprzątanie Świata - Polska 2017". Hasło tegorocznej edycji ogłoszone przez fundację Nasza Ziemia brzmiało "Nie ma śmieci - są surowce". Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej, nauka selektywnej zbiórki odpadów, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska.

W dniu 19 września 2017 r. uczniowie i wychowawcy udali się w teren. Sprzątany obszar obejmował głównie okolice szkoły. Wszyscy aktywnie zaangażowali się w sprzątanie, a największą szybkością w działaniu wykazali się najmłodsi uczniowie naszej szkoły.

Przeprowadzona akcja pozwoliła nam wszystkim uświadomić sobie, jak niezmiernie ważną rzeczą dla ochrony środowiska jest wyzbycie się łatwości, a niejednokrotnie i bezmyślności wyrzucania odpadów materiałowych, szklanych, czy plastykowych. Rzeczy te traktujemy zwykle jako jednorazowe opakowania, a przecież można je jeszcze w różny sposób wykorzystać, a tym samym zapobiec górze śmieci, która zasypuje naszą planetę.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się również zorganizowana w naszej szkole wystawa prac plastycznych. Uczniowie wykazali się pomysłowością i kreatywnością oraz zastosowaniem ciekawych technik. Wszystkie prace można oglądać na korytarzu szkolnym.

Bożena Włodarczyk