Kontakt

adres telefon/fax e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Droniowicka 45
42-700 Lubliniec

34 351 14 22
781 054 956

sp2.lubliniec@wp.eu