Kalendarz roku szkolnego 2017/2018


1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
3 Ferie zimowe:

29 stycznia - 11 lutego 2018 r.

4 Rekolekcje 19 - 21 marca 2018 r.     
5 Wiosenna przerwa świąteczna:

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

Część humanistyczna

9.00 – historia i wos (60 min)

11.00 – język polski (90 min)

 

Część matematyczno-przyrodnicza

9.00 – przedmioty przyrodnicze (60 min)

11.00 – matematyka (90 min)

 

Część językowa

9.00 – poziom podstawowy (60 min)

11.00 – poziom rozszerzony (60 min)

 
 

   18 kwietnia 2018 r.

 

 

 

   19 kwietnia 2018 r.

 

 

 

   20 kwietnia 2018 r.

             

6 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
7 Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.