Kalendarz roku szkolnego 2018/2019


1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
3 Ferie zimowe:

11 - 24 lutego 2019 r.

4 Rekolekcje     
5 Wiosenna przerwa świąteczna:

18 - 23 kwietnia 2019 r.

 

Egzamin ósmoklasisty

język polski - godz. 9:00 - 120 min.
matematyka - godz. 9:00 - 100 min.
język obcy nowożytny - godz. 9:00 - 120 min.

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna
Część matematyczno-przyrodnicza
Język obcy nowożytny15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)
16 kwietnia 2019 r. (wtorek)
17 kwietnia 2019 r. (środa)

 

10 kwietnia 2019 r. (środa);
11 kwietnia 2019 r. (czwartek),
12 kwietnia 2019 r. (piątek).

6 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
7 Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.