Informacje o szkole


 SZKOŁA ZAPEWNIA
wszechstronny rozwój zainteresowań i
           bezpieczeństwo
poprzez:  

 • nauczanie 4 języków obcych. Kontynuację języka obcego ze szkoły podstawowej oraz do wyboru: język francuski,
  rosyjski, niemiecki, angielski od podstaw,

 • koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze,

 • uczestnictwo w organizacjach : PCK, Szkolnym Kole Przyjaciół Zwierząt, Młodzieżowej Radzie Miasta,

 • uczestnictwo w pracach Samorządu Szkolnego,

 • pracę wychowawców i pedagoga szkolnego,

 • uczestnictwo w Szkolnym Klubie Wolontariusza,

 • przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji, dotyczącej wyboru szkoły i przyszłego zawodu w ramach preorientacji zawodowej.

 

SZKOŁA POSIADA:

 • bogato wyposażone, nowoczesne i estetyczne pracownie,

 • stanowisko komputerowe i rzutnik multimedialny na wyposażeniu sal lekcyjnych,

 • dwie pracownie komputerowe

 • salę multimedialną

 • dziennik elektroniczny

 • dwie sale gimnastyczne w tym jedna pełnometrażowa

 • boisko sportowe

 • piękny hol w kształcie kwadratu wykorzystywany w czasie uroczystości szkolnych,

 • zielone i zadbane obejście koło szkoły,

 • multimedialne centrum informacji naukowej ze stanowiskami komputerowymi,

 • świetlicę szkolną,

 • możliwość wykupienia obiadów z firmy cateringowej,

 • gabinet  medyczny,

 • kawiarenkę i sklepik szkolny,

 • kronikę szkolną i archiwum zdjęć z uroczystości i imprez szkolnych

 • tablice multimedialne

SZKOŁA ORGANIZUJE liczne akademie i imprezy szkolne:

 • inaugurację roku szkolnego,

 • Wybory Samorządu Uczniowskiego,

 • Dzień Edukacji Narodowej,

 • Święto Niepodległości,

 • Andrzejki,

 • Mikołajki,

 • Jasełka,

 • Spotkania wigilijne,

 • Walentynki,

 • Dzień Kobiet

 • Dni Językowe,

 • Dzień Wiosny,

 • Dzień Ziemi,

 • 3 Maja,

 • Dzień Patrona Szkoły,

 • Dzień Dziecka,

 • Komers dla klas III,

 • Uroczyste pożegnanie klas III,

 • Zakończenie roku szkolnego

   

liczne turnieje sportowe szkolne i eliminacje do turniejów i
          zawodów pozaszkolnych:

 • piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,

 • piłka nożna dziewcząt i chłopców,

 • piłka ręczna dziewcząt chłopców,

 • piłka nożna halowa „2+2+2”,

 • turnieje integracyjne,

 • turniej mikołajkowy

 

wewnątrzszkolne konkursy z zakresu różnych przedmiotów  
          oraz eliminacje i przygotowania do konkursów o zasięgu
          powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym:

 • Omnibus Humanistyczny,

 • Szkolny Konkurs Sudoku,

 • Konkurs Ortograficzny,

 • Konkurs Recytatorski,

 • Konkurs mitologiczny dla klas I,

 • Konkurs wiedzy o Janie Pawle II,

 • Konkurs Biblijny,

 • Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej,

 • Mój szkolny kolega z misji,

 • Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową,

 • Interpretacje- konkurs wokalny w Boronowie,

 • Konkurs kolęd – Boronów,

 • Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół,

 • Ogólnopolski Konkurs Teatralnej Twórczości Dziecięcej,

 • Konkurs na małą formę teatralną o charakterze profilaktycznym - Częstochowa

 • Ogólnopolski Konkurs Teatralny Czerwionka-Leszczyny

 • Szkolny Konkurs Języka Obcego,

 • Lwiątko,

 • Kangur,

 • Powiatowy Konkurs Języka Obcego "Śpiew łączy Europę",

 • Młody Matematyk,

 • Konkurs czytania ze zrozumieniem z jęz. angielskiego i niemieckiego,

 • Szkolny Konkurs na prezentację multimedialną "Gimnazjum nr 2 - Cool school",

 • Szkolny konkurs na plakat promujący Gimnazjum nr 2,

 • Powiatowy Konkurs Przyrodniczy "Przyjaciele Ziemi",

 • Szkolny Konkurs Bożonarodzeniowy z języków obcych,

 • Szkolny Konkurs Wielkanocny z języków obcych,

  wyjazdy do teatru:

 • Buffo – Warszawa

 • Roma – Warszawa

 • Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

 wyjazdy do kina,

 • wycieczki krajowe i zagraniczne,

 • klasowe,
   

  rajdy rowerowe w okolice Lublińca

 wyjazdy do Aquaparku w Tarnowskich Górach

 konkursy wpisane w tradycję szkoły:

 • Optymistyczne jutro (konkurs profilaktyczny)

wymianę międzynarodową,

wyjazdy na Uniwersytet Śląski- wykłady z fizyki,

wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,

 • spotkania z podróżnikiem,

 • spotkania profilaktyczne,

międzynarodowe projekty:

 • e-Twinning

 • Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w
   ramach projektów instytucjonalnych,

 • Asystentura Comeniusa,

 • Youth in Action

 • Comenius