Dyrekcja Szkoły

Dyrektor

Agnieszka Stelmaszczyk

Wicedyrektor

Iwona Wicińska

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Szkoły w Lublińcu przyjmuje:

- podczas wywiadówek i konsultacji

- po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu