Doradztwo Zawodowe


Prezentacja - rekrutacja
Prezentacja - przeliczanie punktówBarometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej pracodawcom znaleźć kandydatów do pracy). Zawody zrównoważone to te, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców Zawody nadwyżkowe, w których liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej osobom poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie). Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce oraz na poziomie województw.

Zapraszamy do korzystania z wyników!

https://barometrzawodow.pl/
Prezentacja - Rekrutacja uczniów do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020Linki dotyczące rekrutacji w poszczególnych szkołach średnich w Lublińcu.

http://mickiewicz.net.pl/aktual/2018-19/gimnazjum.pdf

http://mickiewicz.net.pl/aktual/2018-19/podstawowa.pdf

http://www.zsot.lubliniec.pl/docs/oferta-dla-gimnazjum.pdf

http://www.zsot.lubliniec.pl/docs/oferta-dla-osmoklasistow.pdf

http://www.ckziulubliniec.pl/index.php/pl/harmonogram-rekrutacji-2018

http://www.zszlubliniec.pl/index.php/rekrutacja