Dokumenty szkolne

 
Statut szkoły- tekst obowiązuje od dnia 2 września 2019r.
Koncepcja pracy szkoły
Program wychowawczo-profilaktyczny
Regulamin wycieczek szkolnych