Projekt lampaGram w to

   Uczniowie w Gimnazjum nr 2 biorą udział w projekcie, stworzonym przez Amnesty International, podczas którego zapoznają się  z zagadnieniami związanymi z prawami człowieka i  podejmą próbę wypracowania pomysłu na rozwiązanie problemu lokalnej społeczności.

   Stowarzyszenie Amnesty International od ponad 10 lat angażuje się w edukację praw człowieka. W tym czasie zostało zrealizowanych wiele projektów, które zaowocowały powstaniem ogólnopolskiej sieci grup szkolnych oraz trenerów i trenerek AI. Chcąc dalej rozwijać wśród młodych ludzi wiedzę o prawach człowieka i entuzjazm do działania na rzecz pozytywnych zmian na tym polu, postanowili stworzyć projekt, który  trafiałby do szerokiej grupy odbiorców, obejmował całą Polskę, ale jednocześnie był nakierowany na działanie w lokalnej społeczności.

   Projekt „Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach” jest odpowiedzią na potrzebę szerzenia idei współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie, ale też przekazywania umiejętności skutecznego działania - w tym przede wszystkim pracy metodą projektu.

Opiekunem grupy jest mgr Jolanta Szuba

Więcej informacji:  http://www.prawaczlowiekateraz.pl/