Szko3a Podstawowa nr 2

Szko3a Podstawowa nr 2

AKTUALNO¦CI

TESTY DIAGNOSTYCZNE KLAS III

W dniach 05.12.2017 r. (wtorek), 06.12.2017 r. (¶roda) i 07.12.2017 r. (czwartek) odbęd± się testy diagnostyczne klas III:
05.12.2017 r.- czę¶ć humanistyczna;
06.12.2017 r.- czę¶ć matematyczno-przyrodnicza;
07.12.2017 r.- czę¶ć językowa;

WELCOME TO BRITAIN

WELCOME TO BRITAIN !!!!
27.11 - 01.12.2017
Zapraszamy na obchody tygodnia brytyjskiego w naszej szkole. W tym roku przyjrzymy się bliżej ksi±żęcej parze Kate i Williamowi. Przygotowali¶my dla was następuj±ce atrakcje:
Poniedziałek - Konkurs Plastyczny
¦roda - Konkurs o Kate i Williamie - biograficzny
Pi±tek - lekcja kulturowa.
Wszystkie szczegóły poszczególnych konkursów możecie zobaczyć po kliknięciu w nazwę konkursu. Zapraszamy wszystkich, którzy chc± poznać bliżej brytyjsk± kulturę lub chc± sie podzielić swoj± wiedz± z innymi.

25.11.2017 - DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

W dniu 24 listopada zapraszamy wszystkich do szkoły w towarzystwie waszych ukochanych pluszowych misiów. Czy duże czy małe, niech wam umilaj± ten dzień.
Na przerwie o godzinie 10.30 zapraszamy wszystkich na szachownicę - zrobimy pami±tkowe zdjęcie.


22.11.2017 - DZIEŃ KREDKI

Na przerwach o godzinie 10.30 i 11.25 zapraszamy wszystkich chętnych na malowanie twarzy.
Przedstawiciele Samorz±du Uczniowskiego będ± was malować na szachownicy.
UWAGA!UWAGA!

UWAGA!!! UWAGA!!!
OTO WYNIKI PIˇTEGO KONKURSU O PUCHAR SZKOŁY DLA NAJLEPSZEJ KLASY
WIĘCEJ...KONKURS SZKOLNY

Dwa ANIOŁY szkolne organizuj± konkurs na figurkę ANIOŁA.
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
a) Klasa I
b) Klasa IV
Technika: 3D (przestrzenna, wymiary od 20 do 50 cm)
Termin składania prac: 13.12.2017r.
Więcej informacji u organizatorów: K. Szwed, S. Mikołajczyk.

TEATR TRAPEZ

Dnia 10 listopada 2017r. , w przeddzień uroczystych obchodów ¦więta Niepodległo¶ci, w Muzeum ¶w. Edyty Stein, odbył się konkurs na mała formę teatraln± pt. "Misja- Ojczyzna". Szkolne koło teatralne Trapez przygotowało przedstawienie "Skrzydła wolno¶ci". Scenariusz stworzyli uczniowie, wykorzystuj±c przejmuj±c± poezję Baczyńskiego i Mickiewicza. Cało¶ć nawi±zywała do trudnych kart historii Polski . Bohaterk± była współczesna nastolatka, która podczas porz±dków na strychu znajduje stary list z czasów II wojny ¶wiatowej.
WIĘCEJ...

UWAGA!UWAGA!

UWAGA!!! UWAGA!!!
OTO WYNIKI CZWARTEGO KONKURSU O PUCHAR SZKOŁY DLA NAJLEPSZEJ KLASY
WIĘCEJ...UWAGA!UWAGA!

UWAGA!!! UWAGA!!!
OTO WYNIKI TRZECIEGO KONKURSU O PUCHAR SZKOŁY DLA NAJLEPSZEJ KLASY
WIĘCEJ...20 LISTOPADA OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

KONKURS KLASOWY
Zapraszamy klasy do udziału w konkursie na plakat pt. " Znam swoje prawa i obowiązki"
Format plakatu A 1
Prace konkursowe należy składać w świetlicy do końca listopada.
Zwycięska klasa otrzyma 100 punktów w rywalizacji o Puchar Szkoły


WYMIANA MŁODZIEŻY 2017/2018

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy zadeklarowali chęć wzięcia udziału w wymianie młodzieży na spotkanie organizacyjne. Zapraszamy również osoby, które jeszcze nie brały udziału w projekcie wymiany, a chciałyby spróbować. Szczególnie zachęcamy uczniów klasy drugiej gimnazjalnej, ale także siódmoklasistów! Możecie dowiedzieć się czegoś więcej o naszej szkole partnerskiej i o kolejnym projekcie. Zapraszamy!
Spotkanie odbędzie się 14.11.2017 o godz. 14.25 w sali 33.
B. Jonek, K. Płotkowska

MISTRZOSTWA SZKOŁY W TENISIE STOŁOWYM KLAS STARSZYCH (7 SP,2,3 GIM) DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

Termin zawodów: 20.11.2017 r. (poniedziałek) po 5 godz. l.
Zapisy: p. Sukienik - do 16.11.2017 r. (do godz.9:00) !!!
WYSTAWA BUKIETÓW JESIENNYCH

Jesień to pora roku, która niekoniecznie musi kojarzyć się nam z szarugą. Można przekonać się o tym, oglądając niezwykle barwną wystawę bukietów jesiennych zaprezentowaną przez uczniów naszej szkoły.
WIĘCEJ...


LEKCJA ORIGAMI DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEJ

Uczeń klasy drugiej gimnazjalnej realizuje projekt edukacyjny " Jestem Wolontariuszem, bo warto". W ramach tego projektu zaproponował prowadzenie zajęć sztuki origami dla młodszych kolegów. Zajęcia odbywają się cyklicznie w każdy czwartek na świetlicy szkolnej. Ponieważ niedawno obchodzony był światowy dzień origami, Remek postanowił podzielić się swoją pasją z wszystkimi uczniami naszej szkoły. Na godzinach wychowawczych każdy mógł spróbować zrobić swoją pierwszą figurkę. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem.

KONKURS "BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE NA CO DZIEŃ"

Masz uzdolnienia plastyczne? Zgłoś się do konkursu o tematyce bezpieczeństwa pożarowego. Dla uczniów szkół podstawowych konkurs organizowany jest pod hasłem "Strażak i ja". Przedmiotem konkursu są prace plastyczne. Dla uczniów gimnazjów temat konkursu brzmi "Dzielnym być jak strażak i innym pomagać", zaś przedmiotem konkursu jest komiks na ten temat.
Zapisy i szczegółowe informacje do 10 listopada u p. Aleksandra Brzeziny.


SESJA ZDJĘCIOWA

W dniu 15.11.2017r. (środa) w naszej szkole odbędzie się sesja zdjęciowa. Na zdjęcia grupowe klasy proszone będą przez organizatorów; pozostałe fotografie według uznania.
WIĘCEJ..."LUBI MI SIĘ TU BYĆ" - NASZE ULICE I ICH PATRONI

Zachęcam do udziału w konkursie "LUBI MI SIĘ TU BYĆ" - NASZE ULICE I ICH PATRONI organizowanym przez Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu.
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
a) Klasy IV - VI szkoły podstawowe
b) Klasy VII szkoły podstawowe i klasy II - III szkoły gimnazjalne.
Format: prezentacja multimedialna.
Więcej informacji: Sebastian Mikołajczyk.
Termin składania prac: 22 listopada 2017r.

WYCIECZKA - ZABYTKOWA KOPALNIA GUIDO

Serdecznie zapraszamy do udziału w wycieczce edukacyjno - dydaktycznej do Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu.
Wycieczka odbędzie się w dniu 29 listopada (środa).
Koszt: 55 zł (obejmuje przejazd autobusem i bilet wstępu).
Zapisy do 15 listopada u. p. J. Brodowy i p. B. Włodarczyk.
Liczba miejsc ograniczona.
Serdecznie zapraszamy!

WYWIAÓWKI

W dniu 14.11.2017r. (wtorek) o godzinie 17.00 odbjd1 sij konsultacje dla rodzicsw ucznisw wszystkich klas. Spotkania indywidualne z wychowawcami realizowane s1 wg poni?szego harmonogramu.
WIJCEJ...


OGSLNOPOLSKA OLIMPIADA MITOLOGICZNA

Zapraszam do udzia3u w Ogslnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej fansw mitologii greckiej i rzymskiej.
Termin: 14 listopada
Zakres wiedzy: znajomo6f wybranych mitsw i bohatersw mitycznych z "Mitologii" J. Parandowskiego
Dok3adny wybsr mitsw i bohatersw u p. Majewskiej, s. 10.

KONKURS NA NAJCIEKAWSZ! PREZENTACJJ MULTIMEDIALN!

Zapraszam do udzia3u w konkursie na prezentacjj multimedialn1 pt. Tadeusz Ko6ciuszko. Prezentacja musi byf zapisana w formacie .ppt lub .pptx oraz zawieraf musi 15 do 20 slajdsw. Pracj musi sprawdzif nauczyciel do 23 listopada. Ostateczny termin wys3ania: 25 listopada.OGOLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY "KR!G"

Zapraszam do udzia3u w ogslnopolskim konkursie dla ucznisw lubi1 i interesuj1 sij histori1, b1d< te? chc1 sprawdzif swoj1 wiedzj. Konkurs sk3ada sij z:
1. testu wiedzy:
M3odzik (szko3a podstawowa) - Paqstwo Jagiellonsw (XIV-XVIw.)
Gimnazjalista - Paqstwo Wazsw (XVI-XVIIw.)
2. pracy indywidualnej: "S3awni Polacy - wodzowie i ?o3nierze"
a) praca pisemna maksymalnie 10 kartek A4
b) praca albumowa maksymalnie 40 kartek A5-A3
Zg3oszenia do 10 listopada u p. B. Majewskiej
Terminy: test wiedzy 7 grudnia, praca indywidualna do 6 grudnia.

KONKURS HISTORYCZNO-PLASTYCZNY NA PLAKAT/RYSUNEK/ILUSTRACJJ PT. "&WIJTO NIEPODLEG#O&CI"

Zapraszam do udzia3u w ogslnopolskim konkursie dla ucznisw lubi1 i interesuj1 sij histori1, b1d< te? chc1 sprawdzif swoj1 wiedzj. Konkurs sk3ada sij z:
1. testu wiedzy:
M3odzik (szko3a podstawowa) - Paqstwo Jagiellonsw (XIV-XVIw.)
Gimnazjalista - Paqstwo Wazsw (XVI-XVIIw.)
2. pracy indywidualnej: "S3awni Polacy - wodzowie i ?o3nierze"
a) praca pisemna maksymalnie 10 kartek A4
b) praca albumowa maksymalnie 40 kartek A5-A3
Zg3oszenia do 10 listopada u p. B. Majewskiej
Terminy: test wiedzy 7 grudnia, praca indywidualna do 6 grudnia.

POWIATOWY KONKURS POEZJI PATRIOTYCZNEJ

Zapraszam do udzia3u w Powiatowym Konkursie Poezji Patriotycznej ucznisw klas IV, VII SP oraz II i III klas gimnazjum, ktsrego etap szkolny odbjdzie sij 15 listopada.
Regulamin: nale?y przygotowaf dwa utwory poetyckie o tematyce patriotycznej nieprzekraczaj1ce 10 minut. Uczniowie ktsrzy najpijkniej sij zaprezentuj1 przechodz1 do etapu powiatowego, ktsry odbjdzie sij 17 listopada w CKZiU w Lubliqcu.
Wijcej informacji u p. B. Majewskiej w s. 10.


"NIE TAKIE STRASZNE! GADY"

W dniu 6 listopada 2017r. w naszej szkole odby3a sij pierwsza z cyklu "/ywa lekcja biologii" -"Nie takie straszne! Gady". Lekcji udziela3 Pan Andrzej Paj1k, ktsry ju? od 50 lat jest pasjonatem przyrody i znanym hodowc1 m.in.: gadsw egzotycznych, paj1ksw i owadsw. Zajjcia odby3y sij w grupach dostosowanych do wieku ucznisw. Uczniowie mieli okazjj poznaf zasady hodowli gadsw, rozmna?ania i od?ywiania, zabawne przyzwyczajenia tych zwierz1t. Ze zdumieniem patrzyli6my jak Pan Andrzej wita sij z ka?dym prezentowanym gadem, a one odwzajemniaj1 powitanie.
WIJCEJ...

07.11.2017 - DZIEQ ORIGAMI

Zapraszamy wszystkich ucznisw naszej szko3y na grupow1 lekcjj origami.
W czasie lekcji wychowawczej udacie sij na szachownicj, by stworzyf co6 niezwyk3ego technik1 origami.
Klasa, ktsrej uda sij zrobif najwijcej figurek, zostanie nagrodzona 100 punktami.
Je6li macie w domu ju? gotowe figurki zrobione t1 metod1, mo?ecie je w tym dniu przynie6f do szko3y (nie bjd1 one oceniane).

DZIEQ SPSDNICY

Kolejny niezwyk3y dzieq w naszej szkole.
Poprosili6my w tym dniu wszystkich o przyj6cie w spsdnicach.
Cieszymy sij, ?e oprscz dziewczyn, ch3opcy te? przy31czyli sij do zabawy.
WIJCEJ...


KONKURS - LAMPION

Samorz1d Uczniowski og3asza konkurs na naj3adniejszy lampion z okazji obchodsw Dnia &wijtego Marcina.
Prace przynosimy do sali nr 23 do 09.11.2017.
Nagrodzone zostan1 3 naj3adniejsze prace.


05.11.2017 -DZIEQ POSTACI Z BAJEK

6 listopada - Zapraszamy na wielkie poszukiwania postaci z bajek.
W tym dniu w naszej szkole zostan1 w wielu miejscach ukryte zagadki.
Nale?y znale/yczymy udanych poszukiwaq.


UWAGA!UWAGA!

UWAGA!!! UWAGA!!!
OTO WYNIKI DRUGIEGO KONKURSU O PUCHAR SZKO#Y DLA NAJLEPSZEJ KLASY
WIJCEJ...KONKURSY BIBLIOTECZNE

Biblioteka szkolna og3asza konkursy :
Fotograficzny :
"Jesieq z ksi1?k1 w tle". Prace konkursowe bjd1 przyjmowane do 15 listopada. Zdjjcia powinny byf formatu co najmniej pocztswkowego.
Plastyczno-literacki
Klasy IV - ilustracja do ulubionej ksi1?ki. Termin do koqca listopada.
Klasy VII i gimnazjalne Konkurs na Pracj z Literatury pt. "Ksi1?ka nas 31czy". Termin do koqca listopada.
Czytelniczy na odgadnijcie pochodzenia fragmentsw literatury. Konkurs bjdzie trwa3 od 1 listopada do 1 grudnia. Codziennie na szkolnym Facebooku pojawi sij fragment opatrzony kolejnym numerem . W celu weryfikacji, uczniowie spisuj1 na kartce tytu3 i autora ksi1?ki. Zwycij?y osoba, ktsra odgadnie najwijcej fragmentsw. Drugiego grudnia kartki z nazwiskami i tytu3ami podpisane w3asnym imieniem i nazwiskiem nale?y przynie6f do biblioteki szkolnej.
Na zwycijzcsw czekaj1 nagrody i dodatkowe oceny.

GADY

W dniu 6 listopada 2017r. odbjdzie sij w szkole ?ywa lekcja biologii pt.: "Nie takie straszne gady". Lekcjj prowadzi znany hodowca i pasjonat przyrody Pan Andrzej Paj1k. W czasie zajjf uczniowie poznaj1 nie tylko cechy charakterystyczne gadsw, zasady hodowli, ale mog1 rswnie? dotykaf ?ywych okazsw egzotycznych gadsw m.in.: pytona krslewskiego, jaszczurek, legwana. Lekcja dostarcza wielu emocji i jest niezapomnian1 przygod1 przyrodnicz1.
Koszt lekcji 8 z3/os za 2h.
Joanna Brodowy

TESTY DIAGNOSTYCZNE KLAS III

W dniach 05.12.2017 r. (wtorek), 06.12.2017 r. (6roda) i 07.12.2017 r. (czwartek) odbjd1 sij testy diagnostyczne klas III:
05.12.2017 r.- czj6f humanistyczna;
06.12.2017 r.- czj6f matematyczno-przyrodnicza;
07.12.2017 r.- czj6f jjzykowa;

DNI WOLNE OD ZAJJF DYDAKTYCZNYCH

W dniu 02.11.2017r. (czwartek) oraz 03.11.2017r. (pi1tek) zajjcia lekcyjne nie odbywaj1 sij. Zajjcia opiekuqczo-wychowawcze w szkolnej 6wietlicy realizowane s1 w godzinach 6.30 - 16.30. Chjf udzia3u proszj zg3osif do wychowawcy klasy (do dnia 30.10.2017r.).UWAGA WOLONTARIUSZE

W dniach 2 i 3 grudnia organizowana jest zbisrka ?ywno6ci. W zwi1zku z powy?szym proszj wolontariuszy i innych zainteresowanych ucznisw o zapisywanie sij na dy?ury.
Lista jest w 6wietlicy szkolnej u opiekunsw wolontariatu.
Termin zapissw - do 31 pa

WYSTAWA

PASOWANIE NA UCZNIA

24.10. 2017 roku do grona ucznisw Szko3y Podstawowej nr 2 w Lubliqcu zostali oficjalnie przyjjci uczniowie klasy 1a i 1b. Uroczysto6f rozpocz13 program artystyczny, w czasie ktsrego z ogromnym zaanga?owaniem dzieci 6piewa3y piosenki oraz recytowa3y. Kulminacyjnym momentem uroczysto6ci by3o z3o?enie przez najm3odszych ucznisw przysijgi uczniowskiej. Po 6lubowaniu ka?dy z pierwszaksw dost1pi3 zaszczytu pasowania na ucznia dokonanego symbolicznym o3swkiem przez Pani1 Dyrektor Agnieszkj Stelmaszczyk. Wszystkie dzieci by3y bardzo wzruszone. Wzorowo zda3y swsj pierwszy egzamin. Po pasowaniu wraz z rodzicami i zaproszonymi go6fmi uda3y sij do klas na poczjstunek przygotowany przez rodzicsw. WIJCEJ...

SZCZEPIENIA M#ODZIE/Y SZKOLNEJ

Szczepienia m3odzie?y szkolnej zdeklarowanej w NZOZ Przychodni Lekarskiej "Medyk" w Lubliqcu odbywaf sij bjd1 w ka?dy czwartek od godziny 15.00-16.30. Pozostali uczniowie maj1 obowi1zek zg3osif sij do w/w szczepienia do Przychodni zdeklarowanych.
Do szczepienia nale?y zabraf:
Kartj Ubezpieczenia Zdrowotengo (Karta Chipowa),
Ksi1?eczkj Zdrowia Dziecka.
Obowi1zkowemu szczepieniu w/g Kalendarza Szczepieq Ochronnych na rok 2017 podlegaj1 nastjpuj1ce roczniki w6rsd m3odzie?y szkolnej:
Szko3a Podstawowa:
Rocznik - 2008 (Odra, &wiqka, Rs?yczka)
Rocznik - 2007 - do uzupe3nienia w/w szczepieq
Rocznik - 2004 (Tj?ec i b3onica)
Szko3y &rednie:
Rocznik - 1999 (Td/tj?ec i b3onica/)

XV OGSLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "OZDOBA CHOINKOWA"

1.Na konkurs mo?na nades3af tylko jedn1 ozdobj wykonan1 dowolna technik1. Prace wykonane z plasteliny nie bjd1 bra3y udzia3u w konkursie.
2. Wielko6f i waga ozdoby musz1 umo?liwiaf zawieszenie jej na choince.
3. Praca musi byf przestrzenna, tj. wykoqczona z ka?dej strony.
4. Do ka?dej pracy nale?y do31czyf metryczkj o wymiarach 2,5 x 3 cm, zawieraj1c1: - imij i nazwisko, wiek autora (nie klasj), nazwj, adres, e-mail placswki, imij i nazwisko opiekuna artystycznego, telefon i e-mail rodzica. WIJCEJ...

MIJDZYNARODOWY EGZAMIN FCE

Dwie uczennice naszej szko3y - Aleksandra Just z klasy IIIc oraz Emilia Jaworska z klasy IIIa - przyst1pi3y w tym roku do mijdzynarodowego egzaminu FCE, ktsry jest organizowany przez Cambridge. Aleksandra zda3a na najwy?sz1 dopuszczan1 notj - "A", ktsra 6wiadczy o znajomo6ci jjzyka na poziomie C1, natomiast Emilia zda3a na notj "C". Egzamin First sprawdza znajomo6f jjzyka angielskiego na poziomie B2/C1. Aby zdaf egzamin, kandydat powinien znaf szeroki zassb s3ownictwa, byf w stanie uzasadnif swoje zdanie w dyskusji, a tak?e umief odpowiednio dobraf styl wypowiedzi do sytuacji. Certyfikat Cambridge English: First for Schools jest uznawany za potwierdzenie kwalifikacji z jjzyka angielskiego na poziomie 6rednio zaawansowanym wy?szym przez tysi1ce wiod1cych firm i instytucji edukacyjnych na 6wiecie, w tym pracodawcsw takich jak HP, Sony, IBM, Bosch czy Motorola oraz niektsre uniwersytety i uczelnie. Tak 6wietne wyniki to wspslny sukces zwi1zany z prac1 uczennic, lekcjami w Szkole Podstawowej nr 2 oraz lekcjami w Sieci Szks3 Jjzykowych "Naczyqscy", ktsra to jest organizatorem wy?ej wymienionych egzaminsw. Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcessw!

&WIATOWY DZIEQ OCHRONY PRAW ZWIERZ!T

W ramach obchodsw &wiatowego Dnia Ochrony Praw Zwierz1t w naszej placswce Szkolne Ko3o Przyjacis3 Zwierz1t zorganizowa3o ju? dziewi1t1 wystawj zwierz1t "#apy, 3apy, cztery 3apy". W przygotowanie imprezy aktywnie w31czyli sij uczniowie klas II, ktsrzy realizowali projekt edukacyjny. Jak zwykle zabawa by3a 6wietna, ale te? pouczaj1ca. Uczestnicy sporo dowiedzieli sij o pieljgnacji zwierz1t, o ich prawach oraz zapoznali sij z histori1 SzKPZ. Tegoroczn1 wystawj zaszczyci3y swoj1 obecno6ci1 4 psy oraz kot. Dzijkujemy za udzia3 i zapraszamy za rok.
WIJCEJ...

DZIEQ EDUKACJI NARODOWEJ

Poniewa? Dzieq Edukacji Narodowej przypada w sobotj, to w3a6nie dzisiaj postanowili6my uczcif to 6wijto. Samorz1d Uczniowski obdarowa3 nauczycieli rs?1 i laurk1 wykonan1 przez ucznisw klas pierwszych. Natomiast starsi uczniowie z klasy 3c pod kierownictwem mgr Bo?eny W3odarczyk przygotowali humorystyczny program artystyczny, pokazuj1cy szkolne realia. Pani Dyrektor Agnieszka Stelmaszczyk nagrodzi3a wielu nauczycieli i pracowniksw szko3y za rzeteln1 pracj.
WIJCEJ...

TURNIEJ DZIKICH DRU/YN

Dnia 16.10.2017 r. odby3 sij turniej "dzikich dru?yn" w pi3ce no?nej halowej z okazji Dnia Pi3karza. W turnieju wzij3o udzia3 6 dru?yn sk3adaj1cych sij z 6 zawodniksw. Zawody w fazie wstjpnej rozgrywano w 2 grupach (po 3 zespo3y) ,systemem "ka?dy z ka?dym".
Turniej wygra3a dru?yna "/s3te ryby", ktsra w finale pokona3a dru?ynj "Bez nazwy" 3:1. Wszyscy uczestnicy dostali s3odki poczjstunek oraz wodj mineraln1. Ponadto, ka?da z dru?yn otrzyma3a pami1tkowy dyplom.
WIJCEJ...

METRO

"&wiat sij zmienia. Padaj1 mury, otwieraj1 sij granice. Teatr te? sij zmienia. Niezmienne pozostaj1 tylko marzenia... marzenia m3odych ludzi, nasze marzenia.."
To s3owa z musicalu "Metro", na ktsry m3odzie? naszej szko3y jeZapisy u A. Wrjczyckiej wraz z wp3at1 80 z3 do 30.10.2017
Termin wyjazdu- 27.02.2018
Miejsce- Warszawa, Teatr Buffo

27.10.2017 - NOC Z HORRORAMI (dla klas 7, 2,3 gim.)

Zapraszamy do spjdzenia wieczoru w towarzystwie wampirsw, duchsw i zjawisk paranormalnych.
Od godziny 20 do 24 zapraszamy wszystkich wielbicieli horrorsw. Wstjp 2 z3 + zgoda rodzicsw.
Osoby przebrane w stroje rodem z horrorsw - wstjp 1 z3.
Przek1ski we w3asnym zakresie.
Zapisy do 25.10.2017 zbiera Samorz1d Uczniowski.

27.10.2017 - WIECZSR W KRAINIE BAJEK (dla klas 1,4)

Zapraszamy do spjdzenia wieczoru w towarzystwie postaci z bajek.
Od godziny 18 do 20 zapraszamy wszystkich wielbicieli bajek.
Wstjp 1 z3 + zgoda rodzicsw. Przek1ski we w3asnym zakresie.
Zapisy do 25.10.2017 zbiera Samorz1d Uczniowski.WA/ENIE NAKRJTEK

Dnia 31.10.2017 odbjdzie sij pierwsze wa?enie nakrjtek zbieranych przez klasy.
Na lekcji wychowawczej przewodnicz1cy klas proszeni s1 o udanie sij na portiernij celem zwa?enia nakrjtek.
Uwaga!!!Nakrjtki przynosimy w jednym du?ym worku.DZIEQ SPSDNICY

W dniu 30 paW tym dniu uczniowie przychodz1 w spsdnicach.
Og3aszamy konkurs - na najwijksz1 ilo6f ossb w ka?dej klasie ubranych w spsdnice.
Ch3opcy w spsdnicach bjd1 liczeni podwsjnie.
1 miejsc - 150 pkt.
2 miejsce - 100 pkt.
3 miejsce - 70 pkt.

25.10.2017 - DZIEQ MAKARONU

Zapraszamy do udzia3u w zabawie. W dniu dzisiejszym po szkole bjd1 chodzili przedstawiciele Samorz1du Uczniowskiego. Bjd1 czjstowali rs?nego rodzaju makaronami.
Musicie wylosowaf jeden z nich i sprsbowaf go rozpoznaf, podaj1c nazwj makaronu. Udzielenie dobrej odpowiedzi zostanie nagrodzone s3odkim upominkiem.
/yczymy dobrej zabawy.WYCIECZKA DO ZAMKU W MOSZNEJ

26 paWyjazd o godzinie 8.00.
Koszt 55 z3 na uczestnika.
W planie imprezy jest zwiedzanie zamku po31czone z lekcj1 historyczn1 "Dotyk historii". Szczegs3owe informacje o wyje

KONKURS PLASTYCZNY

Zachjcam do udzia3u w konkursie o 6w. Maksymilianie Kolbe. Zadaniem ossb, ktsre przyst1pi1 do udzia3u w konkursie (klasy podstawowe) bjdzie wykonanie pracy plastycznej na temat: "Tak powsta3o Rycerstwo Niepokalanej", ilustruj1c fragment z ksi1?ki Marii K1czkowskiej "Ojciec Kolbe" (fragment tekstu)
Format: A3.
Technika: akwarele, pastele, wjgiel.
Wijcej informacji o konkursie u Pana Sebastiana Miko3ajczyka.
Termin sk3adania prac up3ywa z dniem 27 pa

KONKURS "MSJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI"

Zachjcam do udzia3u w konkursie "Msj szkolny kolega z misji" organizowanym przez Dzie3o Pomocy "Ad Gentes". Do udzia3u w konkursie mog1 przyst1pif uczniowie i nauczyciele a ich zadaniem bjdzie pog3jbienie wiedzy o ?yciu na innych kontynentach, kszta3towanie postaw tolerancji, solidarno6ci oraz rozbudzanie wra?liwo6ci na sytuacjj rswie6niksw w najubo?szych krajach 6wiata. Konkurs odbywa sij w dwsch formach: dla ucznisw i nauczycieli. Zadaniem ucznisw bjdzie wykonanie dzie3a w kategorii:literackiej, plastycznej, muzycznej. Zadaniem nauczycieli bjdzie przygotowanie scenariusza lekcji. Wijcej informacji o konkursie u Pana Sebastiana Miko3ajczyka. Termin sk3adania prac up3ywa z dniem 30 listopada 2017r.

WYCIECZKA DO DREZNA

Drezno + Jarmark Bo?onarodzeniowy + Szklana Manufaktura koncernu Volkswagena
Wyjazd: 08.12.2017r.
Zapisy u p. I. Famu3y - Lenczkiewicz i p. M. Dudek - Piskorz do 20.10.2017r.
Ilo6f miejsc ograniczona.
Pamijtajcie o wa?nym dokumencie (paszport lub dowsd osobisty)
Szczegs3owe informacje w za31czniku
Serdecznie zapraszamy!
WIJCEJ...

WARSZTATY JJZYKOWE W MICKIEWICZU

Nasi uczniowie po raz kolejny mieli okazjj wzi1f udzia3 w corocznych warsztatach jjzykowych zorganizowanych przez Komitet Narodowy AIESEC POLSKA oraz Zesps3 Szks3 Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lubliqcu. Warsztaty prowadzone by3y przez studentki z Iranu i Sri Lanki. Zajjcia podzielone by3y na dwie czj6ci. Najpierw zaproszeni uczniowie wys3uchali dwsch prezentacji i obejrzeli filmy, ukazuj1ce podstawowe informacje na temat rodzinnych krajsw studentek. Mieli te? okazjj do zadania pytaq na temat kwestii, ktsre ich zainteresowa3y. Ta czj6f zakoqczy3a sij quizem wiedzy na temat Iranu i Sri Lanki. Nasza uczennica Julia Jajszczyk z klasy 3c zdoby3a pierwsze miejsce i otrzyma3a nagrodj ksi1?kow1.
WIJCEJ...

DZIEQ EDUKACJI NARODOWEJ


Z wielkim bslem i smutkiem przyjjli6my wiadomo6f o 6mierci
mgr Ewy Kubo6
emerytowanego nauczyciela religii.
#1czymy sij w ?alu z Rodzin1.


WYWIADSWKI

W dniu 17.10.2017r. (wtorek) o godzinie 17.00 odbjd1 sij konsultacje dla rodzicsw ucznisw wszystkich klas wg harmonogramu.
WIJCEJ...

ARCHIPELAG SKARBSW

W zwi1zku z uroczystymi obchodami DEN w dniu 13.10.2017r. (pi1tek) wszystkie lekcje zostan1 skrscone do 30 minut. Zajjcia odbywaj1 sij wijc wg poni?szego planu.
Uwaga: Nie dotyczy klas pierwszych
WIJCEJ...ARCHIPELAG SKARBSW

W dniach 12 i 13 pa
Uczniowie klas trzecich w dniach 12 i 13 paUczestnictwo w programie jest obowi1zkowe i zakoqczone sprawdzeniem obecno6ci.

WOLONTARIAT

Od wczesnych godzin wolontariusze pracowali nad przygotowaniem kawiarenki. Sts3 powoli zape3nia3 sij ciastami i babeczkami upieczonymi przez wolontariuszy i ich rodzicsw. M3odzie? spisa3a sij na medal, a efekty obejrzyjcie na zdjjciach. Przypominamy, ?e akcja zosta3a zorganizowana z my6l1 o bezdomnych zwierzjtach, za pieni1dze z kawiarenki zakupimy karmj dla pssw i kotsw z przytuliska.


BIA#E SZALEQSTWO

Zapraszamy mi3o6niksw sportsw zimowych na "Bia3e szaleqstwo" w Zakopanem.
Termin: 2-5 stycznia 2018r.
Koszt wycieczki: 440z3
Ilo6f miejsc ograniczona.
Przyjmujemy zapisy wraz z zaliczk1 100z3
Szczegs3owych informacji udzielaj1 P. A. &witek i J. Brodowy.

TURNIEJ DZIKICH DRU/YN W PI#CE NO/NEJ HALOWEJ Z OKAZJI DNIA PI#KARZA

Turniej odbjdzie sij w poniedzia3ek, tj. 16.10.2017r., po 5 godzinie lekcyjnej.
Pisemne zg3oszenia (nazwa dru?yny z zaznaczonym kapitanem) przyjmuje p. Ireneusz Sukienik, do czwartku - tj. 12.10.2017r., do godziny 9:45!
Dru?yna sk3ada sij z 6 zawodniksw (5+1 rezerwowy) dowolnych klas Gim 2 L-c i 7 klas SP 2.
ZAPRASZAM!!!


INTEGRACYJNY TURNIEJ PI#KI NO/NEJ HALOWEJ

Dnia 9.10.2017 r. odby3 sij w naszej szkole Integracyjny Turniej Pi3ki No?nej Halowej dla ucznisw klas IV. Uczniowie oprscz gry w pi3kj no?n1 mieli mo?liwo6f lepiej poznaf swoich rswie6niksw z rswnoleg3ych klas lublinieckich szks3 podstawowych. Reprezentacjj naszej szko3y stanowili uczniowie z klas 4A i 4B.
WIJCEJ...

DZIEQ CH#OPAKA

Ka?dego roku, 30 wrze6nia, to dzieq, na ktsry czekaj1 wszyscy ch3opcy - Dzieq Ch3opaka. W tym roku w naszej szkole przygotowania do tego 6wijta rozpoczj3y sij ju? tydzieq wcze6niej.
Samorz1d Uczniowski zaplanowa3 i przeprowadzi3 ankietj w6rsd ?eqskiej czj6ci szko3y.
WIJCEJ...SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

O bezdomnych i chorych zwierzjtach pamijtamy ca3y rok, ale w tym miesi1cu w szczegslno6ci. PaWszystkich serdecznie zapraszamy.

6 PA,DZIERNIKA - &WIATOWY DZIEQ U&MIECHU

Zachjcamy wszystkich ucznisw i nauczycieli oraz pracowniksw naszej szko3y do u6miechu, nie tylko w tym dniu, ale te? w ka?dym innym. Szczery u6miech mo?e rozpromienif nawet pochmurny dzieq.
Dzijkujemy za przy31czenie sij do akcji.


SZKOLNE KO#O PRZYJACIS# ZWIERZ!T

Szkolne Ko3o Przyjacis3 Zwierz1t zaprasza wszelkie ?yj1tka wraz ze swoimi opiekunami na wielk1 imprezj "#apy, 3apy, cztery 3apy", ktsra odbjdzie sij w naszej szkole 10.X.2017 ( we wtorek) o godz. 15-30 na holu przy sali gimnastycznej.
Liczymy na wspania3e pomys3y, poczucie humoru oraz pokaz umiejjtno6ci milusiqskich.
Uwaga! Psy powinny posiadaf smycz i ewentualnie kaganiec .
Podczas imprezy przeprowadzona zostanie zbisrka pienijdzy na zakup karmy dla pssw i kotsw z lublinieckich przytulisk (zamiast pienijdzy mo?na przynie6f such1 karmj).

WYBORY DO SAMORZ!DU UCZNIOWSKIEGO - WYNIKI

Po kampanii wyborczej nadszed3 czas na g3osowanie. W specjalnie wyznaczonych godzinach uczniowie wszystkich klas wzijli udzia3 w g3osowaniu. Po zliczeniu g3ossw okaza3o sij, ?e oddano 254 g3osy. Dzikie Je?e zdoby3y 48 g3ossw, Devils a? 200. W ca3ej urnie znalaz3o sij rswnie? 6 g3ossw niewa?nych. Gratulujemy zwycijzcom i czekamy na wprowadzanie obietnic przedwyborczych w ?ycie.
WIJCEJ...

WYSTAWA BUKIETSW JESIENNYCH

Serdecznie zapraszam wszystkich ucznisw naszej szko3y do udzia3u w wystawie bukietsw jesiennych. Pijkno przyrody jesieni1 przedstawiamy wykonuj1c niezwykle barwne i ciekawe kompozycje, prezentuj1c rs?ne techniki sk3adania kwiatsw i darsw jesieni. Poznajemy metody konserwowania i zasuszania ro6lin.
Termin dostarczania bukietsw: 20 paSerdecznie zapraszam


PREZENTACJE DO SU

29 wrze6nia w naszej szkole uczniowie mieli okazjj bli?ej zapoznaf sij z programami wyborczymi dwsch grup, kandyduj1cych do Samorz1du Uczniowskiego. Najpierw zaprezentowa3y sij "Dzikie Je?e". Przedstawili swoje pomys3y na uatrakcyjnienie ?ycia szkolnego. Nastjpnie rozdali babeczki i s3odycze. Jako drugich mogli6my zobaczyf grupj "Devils". Uczniowie trzecich klas uraczyli nas piosenk1 w3asnego autorstwa i prezentacj1 multimedialn1. Kandydatom ?yczymy powodzenia we wtorkowych wyborach.
WIJCEJ...

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

Czjsto ich nie widaf, pracuj1 cicho, bez rozg3osu, ale s1 skuteczni. Wolontariusze naszej szko3y ju? w akcji. Przedstawiamy pierwszego z nich: Remigiusz, uczeq klasy drugiej gimnazjalnej, uczy swoich m3odszych kolegsw sztuki origami. W dniu dzisiejszym odby3y sij pierwsze zajjcia. Jak widaf pierwszaki doskonale sobie radz1, a Remek to 6wietny nauczyciel.
WIJCEJ...21 BIEG O NO/ KOMANDOSA IM.GEN. BRONI W#ODZIMIERZA POTASIQSKIEGO

Zapraszamy wszystkich chjtnych do udzia3u w Biegu o No? Komandosa, ktsry odbjdzie sij dnia 06 paZapisy do dnia 04 paWKRJF SIJ W POMAGANIE

AKCJA ZBIERANIA NAKRJTEK DLA KACPRA LEDWONIA!!!
Nasza szko3a przy31czy3a sij do akcji zbierania nakrjtek. Kacper urodzi3 sij 23 wrze6nia 2015r. z cij?kim niedotlenieniem oko3oporodowym. Jest dzieckiem przewlekle chorym. Zbieranie nakrjtek pozwala zebraf 6rodki na ci1g31 i systematyczn1 rehabilitacjj i terapij Kacperka. W zwi1zku z t1 akcj1 og3aszamy kolejny konkurs Samorz1du Uczniowskiego. Ka?da klasa zbiera w swojej sali przez ca3y miesi1c nakrjtki. Ka?dego pierwszego dnia miesi1ca przewodnicz1cy zanosi zakrjtki na portiernij, gdzie zostan1 one zwa?one. Klasa, ktsra nazbiera w terminie do 1 czerwca najwijcej nakrjtek, zdobjdzie 300 punktsw. Drudzy w kolejno6ci dostan1 200 punktsw, a trzecie miejsce zostanie uhonorowane 100 punktami.
Zapraszamy do zbierania.
/yczymy satysfakcji z pomagania. PLAKAT

WYCIECZKA DO TETARU LALKI I AKTORA W OPOLU

Uczniowie klasy 1a i 1b uczestniczyli w niecodziennym wydarzeniu , jakim jest wizyta w teatrze. 26 wrze6nia udali sij wraz z wychowawcami i opiekunami do Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu na spektakl "Akademia Pana Kleksa" wed3ug ksi1?ki Jana Brzechwy. By3 to wyjazd integracyjny dla ucznisw, gdy? mogli nawi1zaf nowe znajomo6ci i przyjaWIJCEJ...

WYCIECZKA DLA KLAS GIMNAZJALNYCH 24.10.2017

Wyobra

&L!SKIE. INWESTUJEMY W TALENTY - III EDYCJA

Rozpoczj3a sij realizacja projektu &l1skie. Inwestujemy w talenty - III edycja. W imieniu Samorz1du Wojewsdztwa &l1skiego projekt realizuje Wydzia3 Europejskiego Funduszu Spo3ecznego Urzjdu Marsza3kowskiego Wojewsdztwa &l1skiego. Celem projektu jest przyznanie wsparcia stypendialnego 600 szczegslnie uzdolnionym uczniom z naszego regionu. W najbli?szym czasie, tj. od 25 wrze6nia do 27 paSzczegs3owe informacje o realizowanym projekcie, zamieszczane s1 na stronie internetowej LINK
PREZENTACJA...

WOJEWSDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Chjf udzia3u w wojewsdzkich konkursach przedmiotowych nale?y zadeklarowaf poprzez wpisanie sij na listj u nauczyciela ucz1cego danego przedmiotu, do dnia 28.09.2017r. (czwartek). Wszystkie niezbjdne informacje dotycz1ce zasad organizacji, terminsw, zakresu wymagaq oraz uprawnieq laureatsw znajd1 sij na stronie szko3y, w zak3adce konkursy przedmiotowe (po ukazaniu sij na stronach internetowych organizatorsw).
WIJCEJ...

SPRZ!TANIE &WIATA

Wzorem lat ubieg3ych nasza szko3a w31czy3a sij w akcjj "Sprz1tanie &wiata - Polska 2017". Has3o tegorocznej edycji og3oszone przez fundacjj Nasza Ziemia brzmia3o "Nie ma 6mieci - s1 surowce". Celem akcji by3o budowanie 6wiadomo6ci ekologicznej, nauka selektywnej zbisrki odpadsw, kszta3towanie nawyksw ekologicznych oraz dzia3anie na rzecz ochrony 6rodowiska.
WIJCEJ...


SPOTKANIE AUTORSKIE Z BARBAR! ROSIEK

21 wrze6nia uczniowie Szko3y Podstawowej nr 2 w Lubliqcu uczestniczyli w spotkaniu autorskim z pisark1 Barbar1 Rosiek. Najbardziej znan1 jej ksi1?k1 jest "Pamijtnik narkomanki". Uczniowie na przys3owiowym wdechu s3uchali opowie6ci, jak rswnie? zadawali pytania. Spotkanie odby3o sij w Muzeum Edyty Stein, za6 organizatorem by3a Miejsko-Powiatowa Biblioteka w Lubliqcu.
WIJCEJ...MISTRZOSTWA SZKO#Y W BIEGACH PRZE#AJOWYCH

Zapraszamy wszystkich chjtnych do udzia3u w Mistrzostwach Szko3y w Biegach Prze3ajowych Dziewcz1t oraz Ch3opcsw.
Termin: 29.09.17r.
zapisy do dnia 27.09.17r u p. A. &witek oraz A. Brzeziny


21 wrze6nia - EUROPEJSKI DZIEQ BEZ OFIAR &MIERTELNYCH NA DROGACH

Ka?dego dnia na drogach Europy ginie oko3o 70 ossb, rocznie to ponad 25000 zabitych. Tylko w Polsce w 2016r. w wyniku wypadksw drogowych ponios3o 6mierf 3026 ossb. Jeszcze wijcej musi ?yf z cij?kimi, zmieniaj1cymi ?ycie obra?eniami cia3a. Bilans poszkodowanych w naszym kraju za ubieg3y rok wynosi 40 766 rannych (w tym cij?ko 12 109). Niech wyzwaniem dla nas wszystkich bjdzie zmniejszenie liczby ofiar 6miertelnych. do ZERA! Do poprawy bezpieczeqstwa na naszych drogach mo?e przyczynif sij ka?dy z nas. Zadbajmy o bezpieczeqstwo w3asne, naszych bliskich, przyjacis3 oraz wszystkich uczestniksw drsg. B1dPRZY#!CZ SIJ DO AKCJI...

WYBORY DO SAMORZ!DU UCZNIOWSKIEGO

Zapraszamy wszystkich chjtnych do wzijcia udzia3u w wyborach do Samorz1du Uczniowskiego.
Zainteresowane osoby proszone s1 o zg3oszenie swoich kandydatur w dniu 25.09.2017 roku u opiekunsw SU. Przyjmowane bjd1 kandydatury indywidualne lub grupowe.
Termin kampanii wyborczej: 25.09 - 29.09.2017r.
Cisza wyborcza: 02.10.2017r.
Wybory: 03.10.2017r.
Plakaty i ulotki wyborcze mog1 byf umieszczane tylko i wy31cznie na sztalugach informacyjnych. Kampania wyborcza mo?e byf prowadzona rswnie? na stronie szko3y (materia3y wysy3amy do opiekunsw SU). Zapraszamy wszystkich chjtnych do rywalizacji!!!

FLEX 2018/2019

FLEX 2018/2019 - trzecia edycja programu stypendialnego dla ucznisw na wyjazd na roczn1 wymianj do USA!!! Ambasada Stansw Zjednoczonych oraz American Councils for International Education maj1 przyjemno6f zaprosif ucznisw do udzia3u w Programie FLEX. Jest on finansowany przez Departament Stanu USA. Wymiana umo?liwia polskim uczniom naukj w amerykaqskiej szkole 6redniej w roku szkolnym 2018/19. Bjd1 oni goszczeni przez amerykaqskie rodziny, dzijki czemu lepiej poznaj1 kulturj tego kraju. Udzia3 w nim jest ca3kowicie bezp3atny.
W szkole pytania mo?na kierowaf do p. Kariny P3otkowskiej.
WIJCEJ...

PIERWSZAK Z KLAS!

"Od dnia 28.09.2017r. (czwartek) po 5 godzinie lekcyjnej rozpoczynaj1 sij zajjcia "Pierwszak z klas1" prowadzone przez psychologa szkolnego w szkole. Chjtnych rodzicsw proszj o podpisanie zgody (u wychowawcy lub psychologa szkolnego) do dnia 28.09.2017r.. Zajjcia maj1 charakter ogslnorozwojowy adresowane s1 do ucznisw klas pierwszych. Dok3adne terminy zajjf zostan1 podane chjtnym rodzicom do 01. 10. 2017r."


M#ODZIE/OWY SEJMIK WOJEWSDZTWA &L!SKIEGO

Marsza3ek Wojewsdztwa &l1skiego przekazuje informacje dotycz1ce inicjatywy powo3ania M3odzie?owego Sejmiku Wojewsdztwa &l1skiego. Samorz1d wojewsdztwa, ws3uchuj1c sij w g3osy 6rodowisk m3odzie?owych w regionie, wyst1pi3 z inicjatyw1 powo3ania M3odzie?owego Sejmiku Wojewsdztwa &l1skiego. Ide1 projektu jest wspieranie, na poziomie wojewsdztwa, aktywno6ci ludzi m3odych - stworzenie im rzeczywistych mo?liwo6ci wyra?ania opinii, zg3aszania postulatsw, podejmowania dzia3aq na rzecz swojego 6rodowiska oraz kreowania m3odych lidersw.
WIJCEJ...

UWAGA!UWAGA!

UWAGA!!! UWAGA!!!
OTO WYNIKI PIERWSZEGO KONKURSU O PUCHAR SZKO#Y DLA NAJLEPSZEJ KLASY
WIJCEJ...
SZCZJ&LIWY NUMEREK

W naszej szkole funkcjonuje "Szczj6liwy Numerek". "Szczjliwy Numerek" bjdzie losowany ka?dego dnia rano i wywieszany na gazetce SU. Osoby posiadaj1ce wylosowany numer w danym dniu bjd1 zwolnione z odpowiedzi i zadania domowego.
/yczymy powodzenia!!!
WIJCEJ...


EUROPEJSKI DZIEQ JJZYKSW

26 wrze6nia obchodzimy Europejski Dzieq Jjzyksw (EDJ). To coroczne wijto jjzyksw ustanowione zosta3o w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, ktsrej siedzib1 jest Strasburg. Zapraszam wszystkich ucznisw do udzia3u w konkursie z tej okazji. Waszym zadaniem jest napisaf s3owo "Cze6f" w jak najwijkszej ilo6ci jjzyksw obcych. Na zwycijzcj czeka s3odka nagroda. Rozwi1zane zadanie proszj przynie6f do sali nr 24 do dnia 26 wrze6nia.
Jadwiga Podobiqska


DZIEQ KROPKI

15 wrze6nia 2017 roku po raz pierwszy 6wijtowali6my Mijdzynarodowy Dzieq Kropki. Jest to 6wijto kreatywno6ci, talentsw i odwagi w pokonywaniu trudno6ci. Zadaniem wszystkich ucznisw by3o przyozdobienie sij w kropki i ubranie odzie?y z motywem kropki. Aktywni uczniowie wraz z rodzicami przygotowali ciasta, ktsre rswnie? by3y udekorowane kropkami. Na lekcjach matematyki uczniowie rozwi1zywali zagadki z kropkami, na lekcji angielskiego ogl1dali film na podstawie ksi1?ki: "Kropka". W 6wietlicy szkolnej uczniowie powycinali kropki, ktsrymi zosta3a poobklejana szko3a.
WIJCEJ...

OTWARCIE STADIONU MIEJSKIEGO - ZAWODY LEKKOATLETYCZNE

15 wrze6nia odby3 sij I Indywidualny Miting Lekkoatletyczny dla Dzieci i M3odzie?y na Stadionie Miejskim. To pierwsza taka impreza po remoncie obiektu. Nasi uczniowie reprezentowali barwy szko3y w rs?nych dyscyplinach lekkoatletycznych.
WIJCEJ...
PRELEKCJA - SPRZ!TANIE &WIATA

W naszej szkole edukacja ekologiczna jest jednym z priorytetsw wychowania dzieci i m3odzie?y. Ma na celu budzenie i wzmacnianie wiadomo6ci ekologicznej ucznisw oraz odpowiedzialnoci za stan 6rodowiska naturalnego. W ramach dzia3aq poprzedzaj1cych akcjj Sprz1tania 6wiata uczennice klasy 3c: Aleksandra Just, Julia Jajszczyk, Zuzanna Kwintal, Pola Kubalka i Aleksandra Polaqska przygotowa3y prelekcjj ekologiczn1, ktsrej tematyka nawi1zywa3a do has3a tegorocznej akcji Sprz1tania &wiata "Nie ma 6mieci - s1 surowce".
WIJCEJ...

NASZA ARMIA W NASZYM MIE CIE

Lublinieccy i czjstochowscy policjanci oraz ?o3nierze Jednostki Wojskowej w Lubliqcu uczestniczyli w pikniku "Nasza Armia w Naszym Mie6cie". Strs?e prawa prowadzili dzia3ania profilaktyczne maj1ce na celu kszta3towanie bezpiecznych zachowaq w6rsd najm3odszych, promowali mundur i prezentowali sprzjt, jaki wykorzystuj1 w codziennej s3u?bie oraz podczas zabezpieczania imprez masowych. Przewodnicy pssw s3u?bowych zaprezentowali tak?e umiejjtno6ci swoich czworono?nych partnersw.
WIJCEJ...


OGSLNOPOLSKI KONKURS

Zapraszam ucznisw klas VII i gimnazjalnych do udzia3u w ogslnopolskim konkursie "Jasnogsrska Krslowa Polski".
Konkurs jest przeprowadzony w dwsch etapach - szkolnym i ogslnopolskim.
Forma: test.
Termin zg3oszenia: 25.09.2017r.
Do fina3u przechodz1 trzy najlepsze osoby.
Wszystkich chjtnych zapraszam do kontaktu z organizatorem S. Miko3ajczykiem.
Wijcej

KONKURS - Obraz z zieleni1 w tle

Zapraszamy ucznisw do udzia3u w V edycji szkolnego konkursu fotograficznego pt: "Obraz z zieleni1 w tle"
Regulamin :
Ka?dy autor powinien zg3osif do konkursu 2 fotografie o wymiarach 15cm x 21cm, ktsre musz1 byf oryginalne i nie by3y prezentowane w innych konkursach.
Fotografia musi posiadaf na odwrocie metryczkj z danymi autora ( nazwisko, imij, klasa ).
Prace nale?y dostarczyf do 29 wrze6nia br. p. Ewie Bok lub p. Joannie Brodowy.
Dla laureatsw konkursu przewidziane s1 nagrody, a najciekawsze prace bjd1 eksponowane na szkolnej wystawie.
Organizatorki konkursu

Konkurs EDI

Zachjcam ucznisw do udzia3u w konkursie "Biblia i Przypowie6ci Biblijne".
Konkurs przeznaczony jest dla ucznisw szks3 podstawowych oraz gimnazjalnych.
Test bjdzie sk3ada3 sij z 30 pytaq. Koszt 9.00z3.
Wszystkich chjtnych do udzia3u w konkursie zapraszam do kontaktu z S. Miko3ajczykiem.
Termin sk3adania zg3oszeq up3ywa z dniem 27 paKonkurs objdzie sij 30 listopada 2017r.

MULTITEST - konkurs z jjzyka angielskiego

Mamy zaszczyt zaprosif Was, ucznisw z klas IV i VII szko3y podstawowej oraz II i III gimnazjum, do wzijcia udzia3u w konkursie z jjzyka angielskiego MULTITEST.
Konkurs odbjdzie sij 18-10-2017 r.
Konkurs ma formj testu wielokrotnego wyboru sk3adaj1cego sij z 26 pytaq.
Koszt: 8,5 z3.
Zapisy do dnia 22 wrze6nia u pani Izabeli Famu3y-Lenczkiewicz w sali 28 lub u waszych nauczycieli jjzyka angielskiego.
Zapraszamy do udzia3u.
Zakres tematyczny Archiwum testsw

Wyjazd do parku linowego

Uwaga!!!
Wyjazd do parku linowego do Ustronia w dniu 20 wrze6nia koszt 85 z3.
Ilo6f miejsc ograniczona. Zapraszamy.
Szczegs3owych informacji udzielaj1 p. A. witek oraz J. Brodowy. Wijcej


DZIEQ KROPKI W SZKOLE NR 2

W dniu 15 wrze6nia w naszej szkole obchodzony bjdzie Dzieq Kropki. W tym dniu wszyscy nosimy ubrania w kropki.
Og3aszamy konkurs - na najwijksz1 ilo6f ossb w ka?dej klasie ubranych w kropki.
1 miejsc - 100 pkt.
2 miejsce - 70 pkt.
3 miejsce - 50 pkt.
Punkty mo?na uzyskaf rswnie? za upieczenie babeczek, ciasteczek lub ciasta z kropkami (20 pkt. za ka?de ciasto). Ciasto prosimy przynie6f do szko3y w pi1tek rano. Ciasto to bjdzie mo?na kupif na kiermaszu po symbolicznej z3otswce.

WALKA O PUCHAR SZKO#Y

Og3aszamy wielki konkurs o PUCHAR SZKO#Y dla najlepszej klasy!!!
Konkurs bjdzie odbywa3 sij od wrze6nia do maja. W konkursie bior1 udzia3 wszystkie klasy. Nagrod1 bjdzie puchar przechodni dla klasy, ktsra na koniec maja uzbiera najwijksz1 liczbj punktsw w konkursach i akcjach organizowanych przez SU.
Ka?dy konkurs bjdzie premiowany inn1 liczb1 punktsw. Ilo6f punktsw bjdzie podawana przy ka?dym konkursie za poszczegslne miejsca.
Zapraszamy do rywalizacji!!!

KONKURS

Zachjcam do udzia3u w konkursie biblijnym, organizowanym przez Wydzia3 Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach. Zadaniem ossb, ktsre przyst1pi9 do udzia3u w konkursie bjdzie rozwi1zanie TESTU. Termin sk3adania zg3oszeq up3ywa z dniem 25 wrze6nia 2017 r.

Klasy gimnazjalne - DZIEJE APOSTOLSKIE - 14.12.2017 r.
Klasy podstawowe VII - Ewangelia wg 6w. MARKA - 27.10.2017 r.

Wszystkich chjtnych zapraszam do kontaktu z organizatorem S. Miko3ajczykiem.  

WYWIADSWKI

W dniu 12.092017r. (wtorek) odbjd9 sij wywiadswki dla rodzicsw ucznisw wszystkich klas.

  • 17.00 - spotkanie rodzicsw z Dyrektorem szko3y na holu g3swnym
  • 17.15 - spotkanie z wychowawcami wg harmonogramu
  • WIJCEJ...

UROCZYSTE ROZPOCZJCIE ROKU SZKOLNEGO

Nadszed3 wymarzony przez dzieci dzieq. Galowe ubranka, pijkne fryzury, a wszystko po to, aby dobrze wypa6f w pierwszym dniu szko3y. Dzisiejszy dzieq to wielkie 6wijto dla ucznisw klasy 1a i 1b, ktsrzy wraz z rodzicami t3umnie zawitali na rozpoczjciu. Witamy w murach naszej szko3y rswnie? klasy 4 i klasy 7.

© PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE/ONE